Thông báo hướng dẫn

Đăng kí nhận Nguồn tin Thông báo hướng dẫn
Đã cập nhật: cách đây 2 hours 58 min

Thêm nhóm hàng XNK vào biểu thống kê định kỳ

T4, 2014-04-23 07:35

 Với sự điều chỉnh này, số lượng các nhóm hàng chính được Tổng cục Hải quan thống kê định kì hiện nay là 45 nhóm hàng đối với lĩnh vực xuất khẩu và 53 đối với hàng nhập khẩu.

Từ tháng 3/2014, Tổng cục Hải quan bổ sung 9 nhóm hàng xuất nhập khẩu (XNK), trong đó có 5 nhóm hàng xuất khẩu và 4 nhóm hàng nhập khẩu, vào biểu mẫu thống kê hoạt động XNK định kì.

5 nhóm hàng xuất khẩu gồm: Thức ăn gia súc và nguyên liệu; quặng và khoáng sản khác; clinker và xi măng; vải mành, vải kĩ thuật khác; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác, trừ gỗ.

4 nhóm hàng nhập khẩu bao gồm: Chế phẩm thực phẩm khác; than đá; chất thơm, mĩ phẩm và chế phẩm vệ sinh; thuỷ tinh và các sản phẩm từ thuỷ tinh.

Theo Tổng cục Hải quan, sở dĩ phải bổ sung thêm các nhóm hàng trên vào biểu thống kê XNK định kì vì hiện nay, trị giá của một số nhóm hàng chưa thể hiện trong các biểu mẫu báo cáo định kì vẫn chiếm một tỉ trọng tương đối trong tổng kim ngạch XNK.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lí, điều hành và nghiên cứu của các cơ quan Nhà nước cũng như người sử dụng số liệu thống kê hàng hóa XNK, Tổng cục Hải quan đã tiến hành rà soát số liệu để tách một số nhóm hàng XNK có kim ngạch lớn và ổn định trong 2 năm qua thuộc nhóm “hàng hoá khác”. Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan và thống nhất bổ sung, đưa ra hoặc gộp lại một số nhóm hàng trong biểu báo cáo thống kê định kì như trên.

Ngoài việc bổ sung 9 nhóm hàng XNK, Tổng cục Hải quan cũng đưa mặt hàng “dầu hỏa” ra khỏi biểu thống kê hàng nhập khẩu (số liệu nhập khẩu mặt hàng này sẽ nằm trong nhóm “xăng dầu các loại”). Đồng thời gộp 2 nhóm “xe máy” và “linh kiện, phụ tùng xe máy” vào chung 1 nhóm là “xe máy, linh kiện và phụ tùng”.

Tổng cục Hải quan khẳng định, việc bổ sung, đưa ra hoặc gộp mặt hàng vào các nhóm hàng không ảnh hưởng đến tổng kim ngạch XNK đã được phổ biến trước đó mà chỉ ảnh hưởng đến phạm vi của nhóm “hàng hoá khác”.

Theo Chinhphu.vn

Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

T4, 2014-04-23 07:30

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, trong đó quy định điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương.

   

Cụ thể, công dân đang tạm trú nếu có đủ 3 điều kiện dưới đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1- Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc trung ương.

Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân, tổ chức tại thành phố trực thuộc trung ương phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố.

2- Có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; từ hai năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Trường hợp tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó.

Nghị định cũng nêu rõ, thời hạn tạm trú liên tục được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú. Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là Sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân theo mẫu quy định của Bộ Công an.

3- Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.

Riêng trường hợp đăng ký thường trú vào nội thành TP Hà Nội thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô.

5 trường hợp không đăng ký thường trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới

Theo Nghị định, không đăng ký thường trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới, thuộc một trong 5 trường hợp:

1- Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hoá đã được xếp hạng.

2- Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép.

3- Chỗ ở đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp những người có quan hệ là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con chuyển đến ở với nhau).

4- Chỗ ở bị kê biên, tịch thu để thi hành án, trưng mua theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5- Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời hạn đăng ký thường trú

Nghị định nêu rõ, trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới và có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì người thay đổi chỗ ở hợp pháp hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thư­ờng trú tại chỗ ở mới.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý của ngư­ời có sổ hộ khẩu, ng­ười đ­ược ng­ười có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ của mình hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký th­ường trú.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày trẻ em đ­ược đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, ng­ười nuôi d­ưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký th­ường trú cho trẻ em đó.

Theo Chinhphu.vn

Ngày 21/4 hàng năm chính thức là Ngày sách Việt Nam

T4, 2014-04-23 07:22

Tối 19/4, Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Hà Nội và các ngành liên quan tổ chức trọng thể tại Quảng trường Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, đông đảo người dân, học sinh, sinh viên tham dự.

Các hoạt động hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam" đang bắt đầu diễn ra trên cả nước.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ chọn ngày 21/4 hàng năm là "Ngày Sách Việt Nam".

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, "Ngày sách Việt Nam" hàng năm (21/4) được tổ chức nhằm: Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam Quyết định này cũng giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện "Ngày sách Việt Nam" hàng năm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức thực hiện "Ngày sách Việt Nam" hàng năm tại địa phương; Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Thư viện Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam" hàng năm; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin, báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, khuyến khích việc đọc sách trong cộng đồng.

  Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son khẳng định: Đây là một sự kiện văn hóa quan trọng đối với người yêu sách nói riêng và cộng đồng nói chung. Tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày sách Việt Nam", Bộ Thông tin và Truyền thông cũng công bố những hoạt động hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam năm 2014", bao gồm: Tại khu vực Ngô Quyền - Đinh Lễ, Hà Nội diễn ra "Đường sách" nhằm giới thiệu sách của các nhà xuất bản theo chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ, biển đảo quê hương, kỉ niệm 60 năm Giải phóng thủ đô, giới thiệu các di sản văn hóa của Việt Nam đã được thế giới công nhận. Ngày 20/4, lễ khai mạc "Ngày sách Việt Nam" sẽ chính thức diễn ra lúc 8h, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Cũng cùng ngày, các hoạt động khác như tọa đàm, giao lưu tác phẩm, cuộc thi vẽ tranh, kể chuyện thiếu nhi, chơi trò chơi sẽ được tổ chức để chào mừng "Ngày sách Việt Nam".

Ngoài các hoạt động chính tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, khu vực Đinh Tiên Lễ, tượng đài Lý Thái Tổ, nhiều đơn vị khác cũng có những hoạt động phong phú tham gia hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam". Cụ thể, tại Thư viện quốc gia, chương trình đặc biệt với chủ đề "Ngày hội sách từ quá khứ tới đương đại" sẽ diễn ra từ ngày 20/4 đến ngày 26/4. Trong đó, có trưng bày sách bằng đồng bài Ngự chế do vua Minh Mạng viết hiện đang được lưu trữ tại thư viện của Đức. Bên cạnh đó, Thư viện Quốc gia cũng tổ chức nhiều chương trình giao lưu với các nhà văn, nhà nghiên cứu nổi tiếng như Dương Trung Quốc, Lê Văn Lan, Nguyễn Nhật Ánh...

Tuần trưng bày sách từ ngày 18/4 đến ngày 11/5 diễn ra tại Thư viện Hà Nội (47 phố Bà Triệu, Hà Nội) và thư viện Hà Đông (2B đường Quang Trung, Hà Đông) cũng sẽ là các hoạt động hòa chung không khí tưng bừng của ngày sách Việt Nam.

Từ ngày 19/4 đến 26/4, tại Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông - Tây sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho bạn đọc như trưng bày “Hành trình của sách Quốc ngữ Việt Nam” với khoảng 150 - 200 cuốn sách quý do các thành viên của Diễn đàn Sachxua.net đóng góp. Đây là những ấn phẩm tiêu biểu cho quá trình hình thành và phát triển của sách Quốc ngữ Việt Nam từ nửa cuối thế kỉ XIX đến nay. Bên cạnh đó, tại TP. Hồ Chí Minh, "Ngày sách Việt Nam" được tổ chức từ ngày 19/4 đến ngày 23/4 tại Nhà văn hóa Thanh niên với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi nhằm thu hút các bạn đọc đến hưởng ứng tham gia.

 Theo cpv.org.vn    

Đã có 10 tỉnh không ghi nhận thêm bệnh nhân mắc sởi

T4, 2014-04-23 07:04

Theo thông tin mới nhất từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến cuối ngày 18/4, đã có 10 tỉnh trong 21 ngày qua không ghi nhận thêm bệnh nhân mắc sởi.

Đó là các tỉnh: Hà Nam, Phú Thọ, Bắc Kạn, Nghệ An, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bến Tre.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, trong ngày 18/4, trên cả nước ghi nhận thêm 120 trường hợp mới mắc bệnh sởi trong tổng số 258 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 32 tỉnh, thành phố.

Cũng trong ngày hôm qua đã ghi nhận hai trường hợp bệnh nặng có liên quan đến sởi xin về tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đây là các trường hợp viêm phế quản phổi có xét nghiệm dương tính với sởi. Cả hai trường hợp trên đều không có tiền sử tiêm phòng sởi và có độ tuổi dưới 9 tháng tuổi.

Như vậy, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 3.256 trường hợp mắc bệnh sởi trong tổng số 8.799 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 61/63 tỉnh thành phố. Đã có 25 trường hợp tử vong do sởi trong số 114 trường hợp tử vong có liên quan đến sởi.

Về tính hình thu dung, điều trị của một số bệnh viện Trung ương: Bệnh viện Nhi Trung ương hiện nay có 230 bệnh nhân đang điều trị, có 3 bệnh nhân nhập viện mới trong ngày 18/4, có 18 bệnh nhân đang phải thở máy.

Tại Bệnh viện Bạch Mai hiện nay có 12 bệnh nhân đang điều trị sởi, có thêm 4 bệnh nhân nhập viện mới trong ngày 18/4, có 4 bệnh nhân đang phải thở máy.

Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương hiện nay có 66 bệnh nhân đang điều trị, trong ngày 18/4 có 13 bệnh nhân mới nhập viện, có 5 trường hợp bệnh nhân nặng.

Bộ Y tế nhận định, số bệnh nhân mới mắc sởi rải rác tại nhiều tỉnh, thành phố và không tập trung thành các ổ dịch lớn. Các trường hợp tử vong liên quan đến sởi bổ sung trong ngày do bệnh viêm phổi ở trẻ nhỏ, trẻ chưa đến tuổi tiêm phòng sởi.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch và thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Theo tuyengiao.vn

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi

T4, 2014-04-23 06:07

Ngày 18/4, trước những diễn biến phức tạp của bệnh sởi, Bộ Y tế đã có quyết định số 1327/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi.

 

Theo Hướng dẫn, bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch lây qua đường hô hấp do vi rút sởi gây nên. Bệnh chủ yếu gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, hay xảy ra vào mùa đông xuân, có thể xuất hiện ở người lớn do chưa được tiêm phòng hoặc đã tiêm phòng nhưng chưa được tiêm đầy đủ.

Nhiều trẻ mắc sởi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. 
Ảnh:ĐT 

Bệnh có biểu hiện đặc trưng là sốt, viêm long đường hô hấp, viêm kết mạc và phát ban; có thể dẫn đến nhiều biến chứng như viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa, viêm loét giác mạc, tiêu chảy… và có thể gây tử vong.

Bệnh sởi nặng hoặc các biến chứng của sởi có thể gây ra do vi rút sởi hoặc do bội nhiễm sau sởi (thường xảy ra ở trẻ suy dinh dưỡng, đặc biệt trẻ thiếu vitaminA, trẻ bị suy giảm miễn dịch do HIV hoặc các bệnh khác, phụ nữa có thai). Hầu hết trẻ bị sởi tử vong do các biến chứng.

Theo Hướng dẫn, bệnh sởi biểu hiện dưới 2 dạng: Thể điển hình và thể không điển hình.

Đối với thể điển hình có 4 giai đoạn bệnh: Giai đoạn ủ bệnh từ 7-21 ngày (trung bình 10 ngày).

Giai đoạn khởi phát (giai đoạn viêm long): Từ 2-4 ngày với các biểu hiện: người bệnh sốt cao, viêm long đường hô hấp trên và viêm kết mạc, đôi khi có viêm thanh quản cấp, có thể thấy hạt Koplik là các hạt nhỏ có kích thước 0,5-1 mm màu trắng/xám có quầng ban đỏ nổi gồ lên trên bề mặt niêm mạc má (phía trong miệng, ngang răng hàm trên).

Giai đoạn toàn phát kéo dài từ 2-5 ngày. Thường sau khi sốt cao 3-4 ngày, người bệnh bắt đầu phát ban, ban hồng dát sẩn, khi căng da thì tan biến mất, xuất hiện từ sau tai, sau gáy, trán, mặt, cổ, dần lan đến thân mình và tứ chi, cả ở lòng bàn tay và gan bàn chân. Khi ban mọc hết toàn thân thì thân nhiệt giảm dần.

Giai đoạn phục hồi: Ban nhạt màu dần rồi sang màu xám, bong vẩy phấn xẫm màu, để lại vết thâm vằn da hổ và biến mất theo thứ tự như khi xuất hiện. Nếu không xuất hiện biến chứng thì bệnh tự khỏi. Có thể có ho kéo dài 1-2 tuần sau khi hết ban.

Ở thể không điển hình: Biểu hiện lâm sàng có thể sốt nhẹ thoáng qua, viêm long nhẹ, phát ban ít, toàn trạng tốt. Thể này dễ bị bỏ qua, dẫn đến lây lan bệnh mà không biết.

Người bệnh cũng có thể sốt cao liên tục, phát ban không điển hình, phù nề tứ chi, đau mỏi toàn thân, thường có viêm phổi nặng kèm theo.

Các biểu hiện lâm sàng của bệnh sởi gồm: Ho, sốt, viêm long (đường hô hấp, kết mạc mắt, tiêu hóa), hạt Koplik và phát ban đặc trưng của bệnh sởi.

Hiện nay, bệnh sởi không có điều trị đặc hiệu, chỉ có điều trị hỗ trợ. Người mắc bệnh sởi cần được cách ly, phát hiện và điều trị sớm biến chứng. Đối với điều trị hỗ trợ, người bệnh sẽ được vệ sinh da, mắt, miệng, họng, tăng cường dinh dưỡng; đồng thời bổ sung vitaminA cho trẻ nhỏ để tăng cường sức đề kháng. Điều trị các biến chứng được phân ra thành: viêm phổi do vi rút, viêm phổi do vi khuẩn mắc trong cộng đồng, viêm phổi do vi khuẩn mắc tại bệnh viện, viêm thanh khí quản, viêm não màng não cấp tính.

Hướng dẫn đã qui định cụ thể hoạt động phân tuyến điều trị như: tuyến xã, phường tư vấn, chăm sóc và điều trị người bệnh không có biến chứng; tuyến huyện tư vấn, chăm sóc và điều trị người bệnh có biến chứng hô hấp nhưng không có suy hô hấp; tuyến tỉnh chăm sóc và điều trị tất cả các bệnh nhân mắc sởi có biến chứng; tuyến Trung ương chăm sóc và điều trị người bệnh có biến chứng vượt quá khả năng xử lý của tuyến tỉnh.

Để phòng bệnh chủ động, các bậc phụ huynh cần cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng bệnh sởi của dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia (mũi đầu lúc 9 tháng tuổi).

Khi mắc bệnh, người bệnh phải được cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở điều trị theo nguyên tắc cách ly đối với bệnh lây truyền qua đường hô hấp; sử dụng khẩu trang phẫu thuật cho người bệnh, người chăm sóc, tiếp xúc gần và nhân viên y tế. Hạn chế việc tiếp xúc gần không cần thiết của nhân viên y tế và người thăm người bệnh đối với người bệnh. Thời gian cách ly từ lúc nghi mắc sởi cho đến ít nhất 4 ngày sau khi bắt đầu phát ban.

Để phòng lây nhiễm bệnh sởi trong bệnh viện, các bác sỹ phải phát hiện sớm và thực hiện cách ly đối với các đối tượng nghi sởi hoặc mắc sởi. Đồng thời, sử dụng Immune Globulin (IG) tiêm bắp sớm trong vòng 3-6 ngày kể từ khi phơi nhiễm với sởi cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện vì những lý do khác. Không dùng thuốc này cho trẻ đã tiêm phòng đủ 2 mũi vắc xin sởi…/.

Theo cpv.org.vn

 

 

Công bố phương án xét tuyển thay thế điểm sàn

T7, 2014-04-19 16:37

Ngày 18/4, Bộ GDĐT công bố quy định xét tuyển đầu vào cho kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy thay thế cho điểm sàn vẫn áp dụng trong những năm trước.

So với quy định về điểm sàn trước đây, sự khác biệt của quy định xét tuyển lần này ở 2 điểm:

Thứ nhất, phân chia phổ điểm thành nhiều mức theo tỉ lệ thí sinh đạt yêu cầu để các trường tự quyết định chọn điểm xét tuyển ở mức nào phù hợp, qua đó khẳng định uy tín của trường trong xã hội.

Thứ hai, đưa ra nguyên tắc để các trường tùy theo yêu cầu của từng ngành nghề đào tạo mà quy định điểm chuẩn xét tuyển có tính hệ số môn chính, giúp các trường có cơ hội tuyển được thí sinh có năng lực phù hợp.

Theo đó, Hội đồng xét tuyển của Bộ GDĐT sẽ xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào căn cứ kết quả thi của thí sinh trong cả nước, đề xuất Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét công bố một số mức (3 hoặc 4 mức) điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và mức điểm tối thiểu xét tuyển vào cao đẳng.

Với các trường đại học, cao đẳng, trước ngày 20/5 hằng năm, nếu thấy cần thiết, các trường tự quyết định và công bố công khai một môn thi chính theo khối thi được nhân hệ số 2 đối với từng ngành của trường.

Sau khi Bộ GDĐT công bố các mức điểm xét tuyển cơ bản, các trường, ngành không qui định môn thi chính sẽ tự xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển vào trường hay vào từng ngành của trường. Điểm chuẩn xét tuyển này không được thấp hơn mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học (đối với các trường đại học) hoặc mức xét tuyển cơ bản vào cao đẳng (đối với các trường cao đẳng) mà Bộ đã công bố.

Còn với các trường, ngành đã công bố môn thi chính thì tự xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có 1 môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường hay vào từng ngành của trường.

Giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển này (điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính chia cho 4) không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào học đại học (mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học chia cho 3, đối với các trường đại học) hoặc giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào cao đẳng (mức điểm xét tuyển cơ bản vào cao đẳng chia cho 3, đối với các trường cao đẳng) đã được Bộ công bố.

Các trường có trách nhiệm tổ chức xét tuyển các thí sinh có kết quả thi đạt mức từ mức điểm chuẩn xét tuyển trở lên (điểm chuẩn xét tuyển cơ bản hoặc điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính) theo các quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Còn với các trường có Đề án tự chủ tuyển sinh đã được Bộ GDĐT xác nhận đáp ứng các yêu cầu theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy thì tổ chức xét tuyển theo các quy định tại Đề án.
Công bằng, minh bạch trong xét tuyển đầu vào

Lý giải việc lựa chọn các quy tắc trên để xét tuyển, Bộ GDĐT cho biết, mục đích của quy định xét tuyển này nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào, tạo sự công bằng, minh bạch trong tuyển sinh; từng bước thực hiện phân tầng cơ sở giáo dục đại học; giúp cho thí sinh biết về chất lượng đầu vào của từng trường, từng ngành để chọn trường, chọn ngành phù hợp với năng lực.

Việc công bố 3 hoặc 4 mức điểm xét tuyển cơ bản đối với các trường đại học, cao đẳng nhằm đáp ứng tính đa dạng của các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời từng bước thực hiện phân tầng cơ sở giáo dục đại học.

Cho phép các trường tự xác định môn chính trong từng khối thi phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng ngành đào tạo nhằm đảm bảo quyền tự chủ trong tuyển sinh của các trường, tạo điều kiện cho các trường xét tuyển thí sinh có năng lực phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo.

Các trường được quy định điểm xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có một môn nhân hệ số 2) với điều kiện trung bình điểm xét tuyển này không thấp hơn trung bình mức điểm cơ bản tối thiểu (điểm xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn mức điểm cơ bản tối thiểu nhân với 4/3) sẽ tạo nhiều cơ hội trúng tuyển cho thí sinh có năng lực tốt hơn đối với môn thi chính.

Những quy định xét tuyển trên là kết quả từ những đề xuất về phương án xét tuyển từ nhiều chuyên gia của hai Đại học Quốc gia, một số trường đại học trọng điểm, các Đại học vùng và hơn 60 trường đại học, cao đẳng khác, trong đó có 40 trường đại học, cao đẳng ngoài công lập.

Phương án này sẽ thay thế cho 1 phương án duy nhất là điểm sàn như mọi năm vẫn áp dụng.

Theo Chinhphu.vn

Còn 17 địa phương chưa triển khai kiểm tra tải trọng xe 24h/24h

T6, 2014-04-18 13:29

Theo kết quả kiểm tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện còn 17 tỉnh, thành phố chưa triển khai kiểm tra tải trọng xe liên tục 24h/24h các ngày trong tuần.

        Ảnh minh họa    

Cụ thể 17 tỉnh, thành phố chưa triển khai kiểm tra tải trọng xe liên tục là: Quảng Bình, Vĩnh Long, Thừa Thiên Huế, Sơn La, Ninh Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, thành phố Cần Thơ, Cao Bằng, Hải Dương, thành phố Hải Phòng, Hòa Bình, Lạng Sơn.

Các địa phương trên đã không triển khai thường xuyên kiểm tra tải trọng xe trên các quốc lộ trọng điểm như: QL1, QL51, QL6… Tình trạng này đã tạo kẽ hở để chủ xe, lái xe lợi dụng tiếp tục chở hàng quá tải trọng gây phá hủy kết cấu hạ tầng đường bộ và gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra tải trọng xe của các địa phương lân cận, gây dư luận xấu trong xã hội.

Trước thực trạng trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp với Công an tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, báo cáo UBND tỉnh, thành phố các vướng mắc, khó khăn để có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời; duy trì kiểm tra tải trọng xe liên tục 24h/24h tất cả các ngày trong tuần, ưu tiên trên các tuyến quốc lộ trọng điểm.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND 17 tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã trang bị đủ bộ cân lưu động cho 63 địa phương và hướng dẫn chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đưa Trạm kiểm tra trọng tải xe vào hoạt động. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Chỉ thị yêu cầu các địa phương đồng loạt ra quân, triển khai công tác kiểm tra tải trọng xe trên các quốc lộ trọng điểm từ ngày 1/4/2014.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thực hiện các giải pháp siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ.

Theo Chinhphu.vn

Bộ GDĐT công bố chi tiết kinh phí đổi mới chương trình, SGK

T6, 2014-04-18 13:20

Theo thông tin mới nhất từ Bộ GDĐT, nguồn kinh phí 34.275 tỉ đồng cho Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 lấy từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn chi thường xuyên cho giáo dục hằng năm.

Bộ GDĐT vừa chính thức công bố chi tiết khái toán kinh phí Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (CT, SGK GDPT) sau năm 2015.

Việc khái toán kinh phí của đề án dựa trên định mức chi tài chính theo quy định của Bộ Tài chính và thực tiễn đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Theo đó, khái toán kinh phí của Đề án gồm 5 phần chính.

Phần thứ nhất là biên soạn CT, SGK và SGV (gồm xây dựng chương trình tổng thể và chương trình các môn học của 12 lớp; biên soạn SGK, SGV; tổ chức thẩm định…) với kinh phí khoảng 105 tỉ đồng.

Phần thứ hai là tổ chức dạy thử nghiệm, dự kiến tiến hành vào năm học 2016-2017 tại 600 trường (chiếm khoảng 2% tổng số trường) với 340.000 học sinh (gồm tập huấn bồi dưỡng; đánh giá hoàn thiện SGK, SGV và cấp SGK thử nghiệm miễn phí cho toàn bộ học sinh các trường thử nghiệm và SGV cho khoảng 20.000 người...) với nguồn kinh phí khoảng 910 tỉ đồng.

Phần thứ ba, triển khai dạy học đại trà theo CT, SGK mới (từ năm học 2018-2019 đối với các lớp đầu cấp), dự kiến kinh phí khoảng 8.150 tỉ đồng (gồm triển khai dạy đại trà trên khoảng 30.000 trường với 15 triệu học sinh; tập huấn bồi dưỡng dạy học đại trà CT, SGK mới cho khoảng 900.000 cán bộ, giáo viên…).

Phần thứ tư dành đầu tư trang thiết bị dạy học. Theo đó, để thực hiện triển khai việc dạy học đại trà theo CT, SGK mới, cần đầu tư trang thiết bị dạy học (gồm bổ sung thay thế khoảng 50% thiết bị dạy học tối thiểu đã có; trang bị mới thiết bị do CT, SGK mới yêu cầu…) với nguồn kinh phí khoảng 20.100 tỉ đồng.

Phần còn lại là ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng kênh truyền thông giáo dục phục vụ đổi mới CT, SGK mới gắn với xây dựng xã hội học tập; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá với kinh phí dự kiến khoảng 5.010 tỉ đồng.

Cũng theo công bố của Bộ GDĐT, trong tổng số kinh phí 34.275 tỉ đồng của đề án, kinh phí thực hiện cho việc biên soạn CT, SGK và sách giáo viên (SGV) khoảng 105 tỉ đồng.

Như vậy trong các hạng mục chi của nguồn khái toán 34.275 tỉ thì phần chi cho trang thiết bị, cơ sở vật chất vẫn chiếm phần lớn nhất.

Lý giải nguồn gốc của khoản khái toán trên, Chánh Văn phòng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Phương cho biết, số kinh phí khái toán không phải là nguồn do Bộ GDĐT sử dụng để triển khai đổi mới mà chủ yếu là kinh phí theo quy định tài chính hiện hành có liên quan đến cả một số bộ, ngành, địa phương.

Chẳng hạn, nguồn kinh phí trang thiết bị dạy học là 20.100 tỉ đồng phần lớn do Bộ Tài chính phân bổ cho các địa phương theo hoạt động đầu tư ngân sách. Mặt khác, khái toán kinh phí trong Đề án bao gồm cả phần chi thường xuyên hằng năm như hiện nay, nếu không đổi mới vẫn phải chi.

Nếu không thực hiện đổi mới thì nguồn kinh phí hằng năm chi cho công tác thiết bị vẫn chiếm khoảng 50% so với khái toán kinh phí đổi mới; công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên theo quy định hiện nay là 120 tiết/giáo viên/năm thì đổi mới là 200 tiết/giáo viên/năm (tăng 80 tiết).

Như vậy theo công bố chi tiết các hạng mục, khoản chi của khái toán 34.275 tỉ đồng của Đề án được trích từ 2 nguồn. Một nguồn từ ngân sách cố định chi của Đề án, một nguồn khác từ khoản chi thường xuyên cho các hoạt động giáo dục của Bộ Tài Chính.

Đề án Đổi mới CT, SGK năm 2015 mới kết thúc, Đề án Đổi mới căn bản toàn diện GDĐT đến năm 2023 mới hoàn thành. Do đó tùy theo biến động giá cũng như định mức phân bổ ngân sách mỗi năm mà nguồn kinh phí này sẽ thay đổi chứ không cố định và cụ thể.

Điều quan trọng là Bộ GDĐT với trách nhiệm của mình phải sử dụng nguồn kinh phí này sao cho hiệu quả, tiết kiệm nhất. Trách nhiệm chung của xã hội là giám sát hiệu quả việc triển khai thực tế của khoản tiền này như thế nào.

Theo Chinhphu.vn

Quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu Nhà nước về tài sản

T5, 2014-04-17 12:15

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, trong đó quy định 4 loại tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

Tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước gồm:

1- Tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật là tài sản thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân nhưng do phạm tội, vi phạm hành chính mà bị tịch thu theo bản án, quyết định của tòa án, quyết định của cấp có thẩm quyền khác.

2- Tài sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm, di sản không người thừa kế, hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

3- Tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước bao gồm: Tài sản do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ và các hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác cho Nhà nước Việt Nam.

4- Tài sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà nhà đầu tư nước ngoài đã cam kết chuyển giao không bồi hoàn cho Nhà nước Việt Nam sau khi kết thúc thời hạn hoạt động.

Nghị định nghiêm cấm các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước dưới mọi hình thức.
 
Ngoài ra, nghiêm cấm một số hành vi khác như: Không báo cáo, lập phương án xử lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; không triển khai thực hiện đúng thời gian quy định việc xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quy định của pháp luật; gây thất thoát, hư hỏng tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

7 hình thức xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

Nghị định cũng quy định cụ thể việc quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước, trong đó quy định quản lý, xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu. Theo đó, có 7 hình thức xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu:

1- Chuyển giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành để quản lý và xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, trang thiết bị đặc chủng và các tài sản khác liên quan đến quốc phòng, an ninh, vật có giá trị lịch sử, giá trị văn hoá, bảo vật quốc gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm, vật thuộc loại cấm lưu hành và các tài sản khác không được phép lưu hành.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan công bố danh sách cụ thể các cơ quan quản lý chuyên ngành.

2- Chuyển giao cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để quản lý, sử dụng đối với tài sản là phương tiện vận tải, máy móc, trang thiết bị và phương tiện làm việc, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn theo tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

3-  Nộp vào ngân sách nhà nước đối với tang vật là tiền Việt Nam, ngoại tệ.

4- Tiêu hủy đối với tài sản không còn giá trị sử dụng hoặc buộc phải tiêu huỷ theo quy định của pháp luật; trường hợp đặc biệt cần xử lý theo hình thức khác để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả thì đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tài sản báo cáo Bộ Tài chính hoặc báo cáo cơ quan cấp trên (nếu có) để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định xử lý.

5- Thực hiện bán đấu giá đối với tài sản không thuộc phạm vi quy định tại các hình thức 1, 2, 3 và 4 nêu trên; trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một người đăng ký mua tài sản bán đấu giá và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

6- Thanh lý đối với tài sản đã tổ chức bán đấu giá 2 lần nhưng không bán được.

7- Việc xử lý đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo Chinhphu.vn
   

Khám sàng lọc khuyết tật mắt, nụ cười miễn phí cho trẻ em

T5, 2014-04-17 11:16

Ngày 10/5/2014, Sở lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám sàng lọc khuyết tật mắt, nụ cười miễn phí cho trẻ em năm 2014 trên địa bàn toàn tỉnh.

Thời gian khám là một buổi (từ 8h – 12h thứ Bảy, ngày 10/5/2014) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 
Ảnh minh họa

Đối tượng là trẻ em khuyết tật nụ cười có tuổi đời từ 6 tháng tuổi đến 16 tuổi bị các bệnh về khe hở môi, khe hàm ếch, u nang vùng hàm mặt. Cụ thể: trẻ sứt môi có tuổi từ 6 tháng tuổi và nặng 8 kg trở lên; trẻ bị hở vòm miệng 18 tháng tuổi và nặng 10 kg trở lên. Không bị mắc các bệnh tim mạch, phổi, suy dinh dưỡng nặng, hen suyễn, sốt cao hoặc các bệnh phụ khoa khác.

Trẻ em khuyết tật mắt: trẻ từ 0 – 16 tuổi bị các bệnh về mắt như: đục thủy tinh thể, lác, glocom, sụp mi và sẹo giác mạc.

 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố xem xét hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại cho trẻ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện, thành phố.

P.V

 

Bộ GD&ĐT hướng dẫn chi tiết ôn thi tốt nghiệp môn Ngữ văn

T5, 2014-04-17 11:02

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn sẽ gồm hai phần: đọc hiểu và viết (làm văn), trong đó tỷ lệ điểm của phần viết nhiều hơn phần đọc hiểu. Đó là hướng dẫn của Bộ GD&ĐT cho các Sở GD&ĐT; các trường THPT trực thuộc trong việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đối với môn Ngữ văn.

 
         
 Ảnh minh họa.

 Ngày 15/4, Bộ GD&ĐT cho biết, vừa qua, Bộ GD&ĐT đã tổ chức diễn đàn trao đổi trên báo Giáo dục - Thời đại và tiến hành Hội thảo nhằm đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập môn Ngữ văn theo yêu cầu phát triển năng lực học sinh. Việc đổi mới kiểm tra, đánh giá sẽ được tiến hành theo một lộ trình từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều, từ đơn giản đến phức tạp, từ hẹp đến rộng, từ kiến thức của một vài môn đến tổng hợp liên môn, nhiều lĩnh vực..., tiếp cận dần đến việc đổi mới hoàn toàn theo chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015.

Trước mắt, để kịp thời giúp giáo viên, học sinh ôn thi tốt môn học này cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT, các trường THPT việc thực hiện việc đổi mới kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn Ngữ văn trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2014 thực hiện theo hướng đánh giá năng lực học sinh nhưng ở mức độ phù hợp. Cụ thể là tập trung đánh giá hai kĩ năng quan trọng: kĩ năng đọc hiểu văn bản và kĩ năng viết văn bản. Đề thi gồm hai phần: đọc hiểu và viết (làm văn), trong đó tỷ lệ điểm của phần viết nhiều hơn phần đọc hiểu.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT hướng dẫn cách thức ôn tập, kiểm tra kĩ năng đọc hiểu và kĩ năng viết như sau: Để làm tốt phần đọc hiểu, giáo viên cần giúp học sinh nắm được thế nào là hiểu một văn bản; các yêu cầu và hình thức kiểm tra cụ thể về đọc hiểu; lựa chọn những văn bản phù hợp với trình độ nhận thức và năng lực của học sinh để làm ngữ liệu hướng dẫn đọc hiểu; xây dựng các loại câu hỏi và hướng dẫn chấm một cách phù hợp với mục đích và đối tượng học sinh.

Các câu hỏi phần đọc hiểu tập trung vào một số khía cạnh như: Nội dung chính và các thông tin quan trọng của văn bản; hiểu ý nghĩa của văn bản, tên văn bản; Những hiểu biết về từ ngữ, cú pháp, chấm câu, cấu trúc, thể loại văn bản; Một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản và tác dụng của chúng.

Để làm tốt phần thi viết, giáo viên cần hướng dẫn học sinh biết vận dụng những kĩ năng viết đã học để tạo lập văn bản về một đề tài xã hội hoặc/và tác phẩm, trích đoạn văn học nào đó theo hướng mở và tích hợp trong môn và liên môn, tập trung vào một số khía cạnh như:

Tri thức về văn bản viết (kiểu loại văn bản, cấu trúc văn bản, quá trình viết), nhận thức đúng nhiệm vụ và yêu cầu của đề văn; Các kĩ năng viết (đúng chính tả; ngữ pháp, viết theo phong cách ngôn ngữ viết, sử dụng từ và cấu trúc ngữ pháp trong bài viết; lập dàn ý và phát triển ý; bộc lộ quan điểm, tư duy một cách độc lập…); Khả năng viết các loại văn bản phù hợp với mục đích, đối tượng, hoàn cảnh của các tình huống khác nhau (vận dụng vào thực tiễn học tập và đời sống).

Về viết nghị luận văn học, Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2014 vẫn sử dụng ngữ liệu là tác phẩm hoặc trích đoạn nêu trong chương trình và sách giáo khoa nhưng cần đổi mới cách hỏi, cách nêu vấn đề nhằm khắc phục hiện tượng học tủ, học thuộc văn mẫu, sao chép nguyên si tài liệu. Bài viết của học sinh được đánh giá dựa vào chuẩn kĩ năng viết nói chung và chuẩn kĩ năng viết kiểu văn bản nói riêng mà đề bài yêu cầu, phù hợp với các giá trị nhân văn, những chuẩn mực đạo đức và pháp luật; không áp đặt nội dung chi tiết cần đạt./.    

Theo cpv.org.vn

Quy hoạch cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

T3, 2014-04-15 15:23

Theo Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, từ nay đến 2020 sẽ mở mới 50 cơ sở đào tạo lái xe và 29 trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

 
        Ảnh minh họa   

Quy hoạch này nhằm phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe với năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội, phân bổ hợp lý, tạo thuận lợi cho người dân; đầu tư các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch có quy mô phù hợp và hiện đại, bảo đảm nâng cao chất lượng nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiêu đầu tư nâng cấp các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch hiện có, hạn chế đầu tư mới ở các khu vực đã dư thừa năng lực, khuyến khích đầu tư mới ở các khu vực có nhu cầu nhưng chưa có cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2014-2015, Quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, sát hạch, cấp khoảng 1,13 triệu giấy phép lái xe (GPLX) ô tô, bình quân 566.000 GPLX/năm. Con số này sẽ tăng lên 3 triệu GPLX ô tô giai đoạn 2016-2020, bình quân 597.000 GPLX/năm.

Về tỷ lệ giữa số lượng cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại thành phố loại đặc biệt (gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) là 4÷6 cơ sở đào tạo lái xe/trung tâm sát hạch. Vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ 3÷5 cơ sở đào tạo lái xe/trung tâm sát hạch. Các vùng còn lại là 2÷4 cơ sở đào tạo lái xe/trung tâm sát hạch.

Mở mới cơ sở đào tạo lái xe phải có tối thiểu 300 học viên

Theo Quy hoạch, giai đoạn 2014-2015, toàn quốc có tổng số 339 cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, trong đó mở mới 13 cơ sở đào tạo, còn lại 326 cơ sở nâng cấp để tăng năng lực, lưu lượng đào tạo.
Giai đoạn 2016-2020, quy hoạch toàn quốc có tổng số 376 cơ sở đào tạo, trong đó mở mới 37 cơ sở; còn lại là nâng cấp. Định hướng đến năm 2030 tiếp tục nâng cấp để tăng năng lực, lưu lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, mở mới từ 20-30 cơ sở đào tạo.

Quy hoạch cũng nêu rõ, việc mở mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có lưu lượng đào tạo tối thiểu 300 học viên. Ưu tiên các cơ sở đào tạo được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Từ nay đến 2020, mở mới 29 trung tâm sát hạch lái xe

Đối với trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, giai đoạn 2014-2020, toàn quốc có tổng số 130 trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, trong đó mở mới 29 trung tâm. Định hướng đến năm 2030, tiếp tục đầu tư, nâng cấp để tăng quy mô, năng lực sát hạch của các trung tâm hiện có và dự kiến mở mới từ 9-15 trung tâm.

Để thực hiện quy hoạch trên, Bộ Giao thông vận tải đã đề ra các giải pháp như: huy động mọi nguồn lực theo hướng xã hội hóa để mỗi cơ sở đào tạo đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định; ưu tiên đầu tư các trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, cơ sở đào tạo lái xe có vị trí thuận tiện đi lại; đầu tư phương tiện, thiết bị.

Ngoài ra, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ như: xây dựng các phần mềm phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và quản lý; ứng dụng vào phát triển giáo án điện tử; kết nối hệ thống mạng thông tin về đào tạo và sát hạch lái xe…

Theo Chinhphu.vn

Phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng

T3, 2014-04-15 15:17

Phát triển kinh tế tỉnh Cao Bằng với tốc độ nhanh và bền vững cùng với tái cơ cấu kinh tế một cách hợp lý để phát huy và khai thác có hiệu quả các thế mạnh, tiềm năng của tỉnh Cao Bằng.

 
        
Ảnh minh họa

    
Đây là một trong những quan điểm về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt.

Phát triển Cao Bằng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Mục tiêu của Quy hoạch là phát triển kinh tế tỉnh Cao Bằng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên các lợi thế về điều kiện tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, lịch sử, xã hội và được vận hành trên cơ sở nền hành chính cải cách theo hướng cởi mở, thân thiện.

Đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt mức khá trong khu vực và khoảng cách ngày càng được rút ngắn so với mức trung bình cả nước; đời sống tinh thần được duy trì và phát triển trên cơ sở nền văn hóa đa dân tộc; nền an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội, môi trường sống của người dân luôn được củng cố và cải thiện vững chắc.

GDP bình quân của tỉnh đạt khoảng 13,4%/năm vào năm 2025

Cụ thể, mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân đạt khoảng 13,8%/năm giai đoạn đến năm 2015, khoảng 14,2%/năm giai đoạn 2016 - 2020 và khoảng 13,4%/năm giai đoạn 2021 - 2025; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân từ 18 - 20%/năm.

Tầm nhìn đến năm 2025, cơ cấu kinh tế các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông - lâm nghiệp - thủy sản tương ứng là 33,3%, 50% và 16,7%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.143 USD/năm.

Trong đó, phấn đấu phát triển ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt 3,5%/năm giai đoạn 2021 - 2025. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa trên cơ sở kết hợp mô hình trang trại quy mô vừa và nhỏ với kinh tế hộ gia đình; xây dựng vùng nguyên liệu gắn với chế biến các mặt hàng nông sản chủ lực có sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, phát triển ngành công nghiệp - xây dựng với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15% vào năm 2020.

Theo quy hoạch, ngành thương mại và dịch vụ sẽ phát triển gắn với việc quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp, các khu du lịch và đô thị mới nhằm phát triển đồng bộ và phát triển bền vững; kết hợp phát triển thương mại truyền thống với đầu tư xây dựng mạng lưới thương mại văn minh, hiện đại thông qua hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị; tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng...

Xây dựng thành phố Cao Bằng thành đô thị hiện đại

Theo định hướng tổ chức không gian, thành phố Cao Bằng sẽ được định hướng phát triển trở thành đô thị hiện đại, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, nâng cấp và mở rộng thị trấn Tà Lùng thành thị xã Tà Lùng, đạt đô thị loại IV; đầu tư mở rộng thị trấn Nước Hai để trở thành thị xã Hòa An; nghiên cứu hình thành thêm một số thị trấn mới tại các huyện giáp biên giới, có cửa khẩu, khu công nghiệp tập trung...

Cùng với đó, tiến hành sắp xếp, bố trí, tổ chức lại khu vực dân cư nông thôn theo hướng hình thành khu vực tập trung dân cư nông thôn hoặc là bán nông thôn theo mô hình nông thôn mới...

Theo Chinhphu.vn

Quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân

T7, 2014-04-12 15:21

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư  số 12/2014/TT-BCT quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó, giá bán điện bình quân được lập hàng năm trên cơ sở chi phí sản xuất, kinh doanh điện hợp lý, hợp lệ và lợi nhuận định mức của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều hành - quản lý và dịch vụ phụ trợ để đảm bảo khả năng vận hành, cung ứng điện và đáp ứng nhu cầu đầu tư.

Giá bán điện bình quân được tính toán căn cứ kết quả kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất, kinh doanh điện hàng năm, tình hình sản xuất kinh doanh điện, kế hoạch vận hành hệ thống điện được Bộ Công Thương phê duyệt hàng năm và các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh điện chưa tính vào giá bán điện hiện hành được phép thu hồi (nếu có).

Về nguyên tắc hiệu chỉnh giá bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho Tổng công ty Điện lực, Thông tư nêu rõ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng phương án giá bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho Tổng công ty Điện lực, báo cáo Cục Điều tiết điện lực xem xét để trình Bộ Công Thương chấp thuận trước khi điều chỉnh.

Công khai thông tin điều chỉnh giá điện

Thông tư cũng quy định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng và báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đối với trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh giảm so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định.

Cục Điều tiết điện lực chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát giá bán điện bình quân, trình Bộ Công Thương xem xét, chấp thuận phương án điều chỉnh giá bán điện đối với trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 7% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định. Sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ điều chỉnh giá bán điện bình quân ở mức tương ứng.

Đối với trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc ngoài phạm vi khung giá quy định, Cục Điều tiết điện lực chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát giá bán điện bình quân, trình Bộ Công Thương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính).

Ngoài ra, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc thực hiện điều chỉnh giá bán điện và công bố công khai thông tin điều chỉnh giá điện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2014.

Theo Chinhphu.vn

Phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội

T7, 2014-04-12 00:19

Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2020, Hà Nội dành 13.000 tỷ đồng để đóng cửa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây mới một số nghĩa trang. Trong đó, xây dựng mới nhà tang lễ quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quan điểm quy hoạch phù hợp với các điều kiện địa hình, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn và khả năng khai thác quỹ đất; đáp ứng nhu cầu an táng trước mắt và lâu dài của nhân dân Thủ đô; xây dựng đồng bộ nghĩa trang và nhà tang lễ, nhằm khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai; sử dụng hình thức táng phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán tốt, văn hóa truyền thống, ưu tiên sử dụng hình thức táng mới, văn minh, hiện đại tiết kiệm đất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Mở rộng, xây mới một số nghĩa trang

Theo quy hoạch, dự báo đến năm 2050, quỹ đất dành cho xây dựng nghĩa trang thành phố sẽ là 1247 ha. Trong đó, tại khu vực đô thị là 1103 ha và 144 ha dành cho khu vực nông thôn. 

Đối với nghĩa trang tập trung cấp quốc gia, sẽ cải tạo, nâng cấp, mở rộng nghĩa trang Mai Dịch 1 thành công viên nghĩa trang với quy mô hiện có là 5,5 ha lên 5,8 ha đến năm 2015; sử dụng hình thức táng một lần. Đồng thời, sẽ xây mới nghĩa trang cấp quốc gia tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, quy mô khoảng từ 100 - 150 ha; sử dụng hình thức táng tổng hợp. Hai nghĩa trang này phục vụ nhu cầu an táng lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Đối với nghĩa trang tập trung liên tỉnh, sẽ đóng cửa nghĩa trang Yên Kỳ 1, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì. Đồng thời, mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ 2, huyện Ba Vì, sử dụng hình thức táng tổng hợp, phục vụ nhu cầu an táng của nhân dân khu vực đô thị trung tâm phía Nam sông Hồng và các tỉnh lân cận (Hòa Bình, Phú Thọ).

Đối với nghĩa trang tập trung cấp thành phố, đóng cửa các nghĩa trang: Sài Đồng (quận Long Biên), Văn Điển (huyện Thanh Trì) và cải tạo thành công viên nghĩa trang trước năm 2015 (riêng nghĩa trang Văn Điển chỉ phục vụ hỏa táng).

Mở rộng nghĩa trang tập trung Vĩnh Hằng (huyện Ba Vì) với quy mô hiện có là 37 ha lên 87 ha đến năm 2020, sử dụng hình thức hung táng, cát táng, táng 1 lần và hỏa táng, phục vụ nhu cầu an táng của nhân dân và quy tập mộ di chuyển trong khu vực phát triển đô thị trung tâm phía Nam sông Hồng.

Quy hoạch, cải tạo mở rộng nghĩa trang Thanh Tước (huyện Mê Linh) thành công viên nghĩa trang với quy mô hiện có là 7 ha mở rộng lên 23 ha đến năm 2030; sử dụng hình thức cát táng; phục vụ nhu cầu an táng của nhân dân khu đô thị huyện Mê Linh.

Bên cạnh đó, sẽ xây dựng mới các nghĩa trang: Minh Phú và Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn); Xuân Nộn (huyện Đông Anh); Trung Màu (huyện Gia Lâm); Trần Phú (huyện Chương Mỹ); Chuyên Mỹ (huyện Phú Xuyên).

Xây dựng mới nhà tang lễ quốc gia

Về quy hoạch mạng lưới nhà tang lễ, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội sẽ có 44 nhà tang lễ. Trong đó, sẽ cải tạo, nâng cấp 11 nhà tang lễ hiện có (nhà tang lễ thành phố và nhà tang lễ trong bệnh viện) nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường; tiếp tục xây dựng 07 nhà tang lễ thuộc các dự án đang triển khai; dự kiến xây dựng mới 26 nhà tang lễ (trong đó 1 nhà tang lễ quốc gia).

Đồng thời, tiến hành quy hoạch các cơ sở hỏa táng với tổng số 9 cơ sở trong đó: Tiếp tục sử dụng cơ sở hỏa táng hiện có tại Nghĩa trang Văn Điển phục vụ nhu cầu hỏa táng cho khu vực đô thị trung tâm Thành phố Hà Nội và xây dựng 8 cơ sở hỏa táng mới.

Tổng kinh phí để thực hiện đồ án Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 vào khoảng 24.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn đến năm 2020 khoảng 13.000 tỷ đồng.

Theo Chinhphu.vn

Lương giúp việc gia đình không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

T7, 2014-04-12 00:16

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình, trong đó quy định về tiền lương, BHXH, BHYT đối với người giúp việc gia đình. Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2014.

Cụ thể, mức tiền lương do hai bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng lao động. Mức tiền lương (bao gồm cả chi phí ăn, ở của người lao động sống tại gia đình người sử dụng lao động nếu có) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận mức chi phí ăn, ở hằng tháng của người lao động (nếu có), nhưng không vượt quá 50% mức tiền lương trong hợp đồng lao động. Hình thức trả lương, thời hạn trả lương do hai bên thoả thuận.

 Trường hợp người sử dụng lao động yêu cầu người lao động làm việc ngoài thời gian ghi trong hợp đồng lao động, làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì người sử dụng lao động phải trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả đủ tiền lương cho người lao động trong trường hợp người lao động phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động trong trường hợp người lao động phải ngừng việc mà không do lỗi của người sử dụng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc làm mất tài sản của người sử dụng lao động theo nội dung của hợp đồng lao động.

Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 30% mức tiền lương hằng tháng đối với người lao động không sống tại gia đình người sử dụng lao động; không quá 60% mức tiền lương còn lại sau khi trừ chi phí tiền ăn, ở hằng tháng của người lao động (nếu có) đối với người lao động sống tại gia đình người sử dụng lao động.  Khi khấu trừ tiền lương người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết.

Trả tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người giúp việc

Về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, theo Nghị định, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để người lao động tự lo bảo hiểm.

Trường hợp người lao động sống cùng gia đình người sử dụng lao động bị ốm, bị bệnh, người sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động nghỉ ngơi, khám, chữa bệnh. Chi phí khám, chữa bệnh do người lao động chi trả, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.  

Người sử dụng lao động không phải trả lương cho những ngày người lao động phải nghỉ việc do bị ốm, bị bệnh.

Mỗi tuần, người giúp việc gia đình được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục

Đối với người lao động sống cùng gia đình người sử dụng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi do hai bên thoả thuận nhưng người lao động phải được nghỉ ít nhất 8 giờ, trong đó có 6 giờ nghỉ liên tục trong 24 giờ liên tục. 

Thời giờ làm việc đối với lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 8 giờ trong 1 ngày và 40 giờ trong 1 tuần; thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ trong 1 ngày và 20 giờ trong 1 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp không thể bố trí được thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày. Thời điểm nghỉ do hai bên thoả thuận.

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm là 12 ngày làm việc và được hưởng nguyên lương. Thời điểm nghỉ do hai bên thỏa thuận. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định. Khi nghỉ hằng năm, người lao động được ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương cho những ngày nghỉ.

Theo Chinhphu.vn

Bổ sung diện tích tưới, tiêu miễn thu thủy lợi phí năm 2013

T6, 2014-04-11 18:21

Ngày 31/12/2013, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung diện tích tưới, tiêu miễn thu thủy lợi phí năm 2013 các công trình thuỷ lợi thuộc Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Cao Bằng quản lý.

Theo đó, diện tích mở rộng khu tưới của 14 công trình và tiếp nhận mới 5 công trình thủy lợi là 1.155,97ha. Tổng diện tích sau bổ sung là 10.067,28 ha, trong đó diện tích trồng lúa 6.426,66 ha, diện tích trồng màu 3.640,62 ha.

P.V

Đính kèmDung lượng Tải tệp đính kèm1.02 MB

Hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng phải thường xuyên, liên tục

T5, 2014-04-10 18:18

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng. Theo đó, việc giám sát ngân hàng sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục.

Ảnh minh họa

Kết hợp chặt chẽ giữa thanh tra và giám sát

Nghị định 26/2014/NĐ-CP nêu rõ, nguyên tắc thanh tra, giám sát ngân hàng phải bảo đảm tập trung, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ từ Trung ương đến địa phương; tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; giám sát ngân hàng được tiến hành thường xuyên, liên tục.

Đồng thời, thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật sẽ kết hợp với thanh tra, giám sát rủi ro trong hoạt động của đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng; kết hợp chặt chẽ giữa thanh tra ngân hàng và giám sát ngân hàng...

Lực lượng thanh tra, giám sát được tổ chức thành hệ thống

Nghị định cũng quy định, thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng là cơ quan thanh tra nhà nước, được tổ chức thành hệ thống gồm: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh) được thành lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh sẽ ra quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra. Khi xét thấy cần thiết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (nơi chưa có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) ra quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra.

Hoạt động giám sát được tiến hành thường xuyên

Hoạt động thanh tra ngân hàng sẽ bao gồm thanh tra việc chấp hành pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, quy định khác của pháp luật có liên quan, việc thực hiện các quy định trong giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp; xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, năng lực quản trị rủi ro và tình hình tài chính của đối tượng thanh tra ngân hàng; xem xét, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, chất lượng và hiệu quả hệ thống quản trị, điều hành, hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ, hệ thống quản trị rủi ro của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bao gồm cả việc nhận dạng rủi ro, đo lường rủi ro, giám sát rủi ro, kiểm soát và giảm thiểu, xử lý rủi ro thông qua việc xem xét các yếu tố tác động đến an toàn hoạt động, chất lượng, hiệu quả quản trị rủi ro, khả năng chống đỡ rủi ro của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...

Cùng với đó, hoạt động giám sát ngân hàng cũng được tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua giám sát an toàn vĩ mô, giám sát an toàn vi mô và sử dụng các phương pháp, tiêu chuẩn, công cụ giám sát và hệ thống thông tin, báo cáo do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

Kiểm toán độc lập phục vụ thanh tra, giám sát

Nghị định cũng quy định để thực hiện kiểm toán độc lập phục vụ yêu cầu thanh tra, giám sát ngân hàng, thanh tra, giám sát ngân hàng có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng phải thuê công ty kiểm toán độc lập kiểm toán một, một số hoặc tất cả các nội dung về tổ chức hoạt động, tài chính khi xét thấy cần thiết trong các trường hợp, tổ chức tín dụng có nguy cơ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc của tổ chức tín dụng có dấu hiệu ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của tổ chức tín dụng...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2014 và thay thế Nghị định số 91/1999/NĐ-CP ngày 4/9/1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngân hàng. 

Theo Chinhphu.vn

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

T2, 2014-04-07 11:25

Ngày 06/3/2014, UBND tỉnh Cao Bằng ra Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Quy định này quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô và thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm; quy trình cấp giấy phép xây dựng; quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quy định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài là chủ đầu tư xây dựng công trình; tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng; các nội dung khác về cấp giấy phép xây dựng không quy định tại Quy định này, thì thực hiện theo nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy xây dựng.

Trong quá trình thực hiện, có phát sinh, khó khăn, vướng mắc hoặc thay đổi về pháp lý liên quan đến nội dung Quy định này trong lĩnh vực mình quản lý, các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các cấp có trách nhiệm khẩn trương thông báo bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

PV

 

 

Đính kèmDung lượng Tải tệp đính kèm4.26 MB

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố

T2, 2014-04-07 10:16

Ngày 4/4/2014, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị định được áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố và cơ quan ngang sở(gọi chung là sở).

Nghị định gồm 4 chương, 15 điều liên quan tới nguyên tắc tổ chức; vị trí và chức năng của sở; nhiệm vụ và quyền hạn của sở; cơ cấu tổ chức của sở; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở; chế độ làm việc của sở và trách nhiệm của Giám đốc sở; tổ chức các sở thuộc UBND cấp tỉnh; nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND cấp tỉnh.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của sở thuộc UBND cấp tỉnh gồm có: văn phòng; thanh tra; phòng chuyên môn, nghiệp vụ; chi cục; đơn vị sự nghiệp công lập. Riêng Văn phòng UBND cấp tỉnh có Cổng Thông tin điện tử.

Nghị định quy định rõ 17 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh được tổ chức thống nhất ở các địa phương gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND.

Bên cạnh đó còn có các sở đặc thù được tổ chức ở một số địa phương như Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Sở Quy hoạch Kiến trúc.

Cụ thể, Sở Ngoại vụ được thành lập khi địa phương đó có đường biên giới trên bộ và có cửa khẩu quốc tế hoặc quốc gia. Những tỉnh không có đường biên giới nhưng có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mở, khu kinh tế cửa khẩu được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Các địa phương có khu du lịch quốc gia hoặc di sản văn hóa được UNESCO công nhận.

Ban Dân tộc được thành lập ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi đảm bảo có 2 trong 3 tiêu chí: có trên 20 nghìn người dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng làng, bản; có trên 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển; có đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại. Những tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đáp ứng tiêu chí trên thì thành lập Phòng Dân tộc hoặc bố trí công chức làm công tác dân tộc. Các cơ quan chuyên môn đặc thù khác chỉ được tổ chức khi cần thiết, phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.

Căn cứ tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định, UBND cấp tỉnh xây dựng đề án thành lập cơ quan chuyên môn đặc thù khác, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Nghị định cũng quy định chặt chẽ, chi tiết chế độ làm việc của sở và trách nhiệm của Giám đốc sở. Theo đó, Giám đốc sở chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và các công việc được UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân công hoặc ủy quyền. Không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình lên UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện để giải quyết thì Giám đốc sở phải chủ động làm việc với Giám đốc sở có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định...

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2014, thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP./.

Theo cpv.org.vn

Trang