TIN TỨC SỰ KIỆN

Tiếp theo Hội nghị triển khai Đề án 1961 về “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp” giai đoạn 2016-2020 khu vực Nam bộ đã diễn ra tại Cần Thơ, ngày 10/6/2016, Hội nghị triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020 khu vực Phía Bắc (bao gồm địa bàn của 29 tỉnh, thành phố) đã được tổ chức tại Hà Nội. 


Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng thông báo tới các đơn vị, địa phương tham gia tập huấn phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã theo Công văn số 891/SNV-CCVC (thời gian tập huấn ngày 23/6 và 24/6/2016).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tải và in ấn tài liệu hướng dẫn để nghiên cứu, phục vụ cho công tác tập huấn. Sở Nội vụ không phát tài liệu. Rất mong các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện.


 

 

Trang